ERNA BORGEN AS15542243f60d9a_250__.jpg
Blomsterforretning - Begravelsesbyrå

Postboks 109, 8483 Andenes

Besøksadresse:
Storgata 37, 8480 Andenes

Org.nr. NO 964 687 811 MVA

Telefon: 7614 1133

E-post: post@ernaborgen.no

Begravelsesbyråets vakttelefon: 4040 7357
(Døgnvakt)